R o o t F o t o g r a f i e
Arts Center Herman van Veen